Garanti


Mikael Tham Productions AB som producerar Tuskproof följer konsumentköplagen samt utslag från ARN.


Om fel på västen till följd av undermålig sömnad eller materialfel skall västen reklameras och rättas till. Kontakta oss och meddela vad som skall reklameras på info@tuskproof.se.


Skador på västen som uppstår till följd av närkontakt med vildsvin omfattas inte av garantin, utan måste ses som ett bevis på att västen uppföljt sitt syfte.


Revor och slitage som uppstår till följd av taggtråd eller andra vassa föremål räknas inte till normalt  slitage och omfattas inte av garantin.  Vi rekommenderar att revor lagas snarast möjligt för att förhindra att de förvärras.

Kontakta oss för mer info, beställningar, reklamationer etc.

info@tuskproof.se

070-836 65 24


© Mikael Tham Productions 2020